2. MIS LIIN, ELLERUU? (Krl)

Karula

Kauba ostmisõ mäng

1

2

MIS LIIN? ELLERUU!
Seo liin, elleruu,
kallis liin, elleruu,
kauba liin, elleruu.
Sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleruu,
sisse kaupa, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Seo aalit, elleruu,
ammõ liin, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleruu,
sisse ammit, elleruu,
ostamaie, elleruu!

Seo säärit, elleruu,
särgi liina, elleruu.
Sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleruu ,
sisse särke, elleruu,
ostamaie, elleruu!

Seo kallis, elleruu
kaska liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe, elleru,
sisse kaskit, elleruu,
ostamaie, elleruu,

Seo saalit, elleruu,
saapa liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse saapit, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Seo rükit, elleruu,
rüä liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse rüki, elleruu,
ostamaie, elleruu,

Seo kerge, elleruu,
kesvä liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noore mihe, elleru,
sisse kesvi, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Seo needit, elleruu,
nisu liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse nissu, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Seo õigõ, elleruu,
ua liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse upõ, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Seo tasan, elleruu,
tadrik liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse tadrikit, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Seo kallis, elleruu,
kaara liina, elleruu,.
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse kaara, elleruu,
ostamaie, elleruu,

Seo läülä, elleruu,
läädsä liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse läätsi, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Seo kallis, elleruu,
kartohvli liina, elleruu,
sisse, sisse, elleruu,
noorõ’ mihe’, elleru,
sisse kartohvlit, elleruu,
ostamaie, elleruu.

Viis 1: EÜS VI 198 (18) < Karula khk ja v – A. Kiiss < Marie Sink, 78 a (1909).
Viis 2: EÜS VI 205 (56) < Karula khk – A. Kiiss (1909).
Tekst: H II 24, 268/70 (30) < Karula khk – P. Einer, J. Einer < Metusala (Metuusala) (pere)ema (1887/9).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq