17-. LÄÜLÄ IKS OM LÄSÄLE MINNÄ’ (Krl) (Lesele mehele)

Karula

Är’ minku’ läsäle mehele. Läsk miis

*

LÄÜLÄ IKS OM LÄSÄLE MINNÄ’,
läülä läsä kõrval maada’,
läülä läsä sängü säädä’.
Läsäl iks umma’ külmä’ külle’
nigu külmä kivi külle’,
läsäl iks umma’ kalõ’ käe’
nigu kalõ’ kannujuurõ’.
Läsk´ käänd suu saina poolõ,
nakas sis koolut kuulutama,
nakas määnüt mäletämä.

Tekst: EÜS VII, 102021 (69) < Karula khk, V-Antsla v, Ähijärve küla, Sibula t – R. Tamm < Mari Leius, 75 a (1910), Dbl EÜS VII 1259 b (69).

Sildid
Postitatud Abielo