17. MA TII TIID TRIIBULIST (Krl) (Kuld jälje peal)

Karula

Kuld jäle pääl

2.

MA TII TIID TRIIBULIST,
ma tii marjavarsilist,
kost iks mustõ muu’ kävve’,
kost kävve’ kängälätse’,
iitti’ iluelmeletse’,
sõkki’ suurõsõlõlõtsõ’.
Säält käü ma kängäde,
sõku ilma sõlõdõ.
Mis sattõ sammu pääle?
Kuld sattõ sammu pääle,
õpõ jäi jäle pääle.

Viis 1: ERv 187 (1393) (SKS, Lähteenkorva nr 325) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Viis 2: ERv 97 (730) (SKS, Lähteenkorva nr 326) < Karula khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877)
Tekst: Ojansuu, Estonica I 277 (21) < Karula khk ja v – Ojansuu < Liisa Põdõr, umb 60 a (1910).

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq