21. KITS LÄTS´ KÜÜNI (Kits kile karja) (Krl)

Karula

Kits karja

*

KITS LÄTS´ KÜÜNI,
tõiõ hannaga hainu;
haina’ anni liimäle,
liimä and´ pippi;
pipi anni nuts´ulõ,
nuts´u and´ kaka.
Kaka anni kassilõ,
kass and´ raudõ.
Lätsi ma kuldsepäle,
kuldsepp tegi kirvõ;
lätsi mõtsa, raiõ puid,
tulli kodu, küti tarõ, (…panni ahu palama)
nakas´ mullõ lämmi.
Kos seo lämmi jäie?
Läbi paja vällä.

Tekst: H II 36, 98/9 (109) < Urvaste, Karula – Gustav Seen < Maali Ludsa, 6 a (< Vana-Antsla) (1893).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst