3. MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ? (Krl)

Karula

Joulumäng

MIS TI SANDI’ TAN SAISADÕ, juuli, kuldsõ’ värejä’?
Mii’ saisa värejen, juuli, kuldsõ’ värejä’.
Teil värte’ jo laonu’ juuli, kuldsõ’ värejä’.
Küll mi esi’ parandõgi juuli, kuldsõ’ värejä’.
Mingas tii’ parandõt, juuli, kuldsõ’ värejä’?
Siidigõgi, kullagõgi, juuli, kuldsõ’ värejä’.
Kos ti sitt sii sai’, juuli, kuldsõ’ värejä’?
Veli meil iilä’ Riiast tull’, juuli, kuldsõ’ värejä’,
toona’ pässi Pärnäst, juuli, kuldsõ’ värejä’.
Õs teil veli Riiast tulõ’, juuli, kuldsõ’ värejä’,
õs päse’ Pärnäst, juuli, kuldsõ’ värejä’.
Ku ei usu’, tulõ’ kaema, juuli, kuldsõ’ värejä’:
obu meil oli ärmätedü, juuli, kuldsõ’ värejä’,
loogaküüdse’ lumitõdu’, juuli, kultsõ värejä’,
saanikirja’ sadõʼõtsõ’, juuli, kuldsõ’ värejä’.

Viis ja tekst: ERA III 7, 147/9 (28) & ERA II 115, 176/7 (3) < Karula khk ja v, Apja as – H. Tampere, S. Kutti < Els Püss, 81 a (1935). Fon 446 d.

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq