4. JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’ (Kan)

Kanepi

Värehtimäng, Pühhi aol

JUULI KULDSÕ’ VÄRÄJÄ’
Mis ti, sandi’, siin saisadõ’?
Mii’, saisa väräil.
Teil väräjä’ katski,
mingas tii’, parandat?
Siigõ ja kullaga.
Kost sa sitt sii, sai’,
kusiand kulla sai’?
Veli mul iilä’ Riiast tull’,
toona’ pässi Pärnält.
Kui ei usu’ tulõ’ kaema,
Hobu ussõn meil härmäne,
saanikirja’ sadõʼõtsõ’,
loogaküüdse’ lumitsõ’,
kaput pantu kabja pääle,
amõ’ pantu anna pääle,
linik pantu lehi pääle.

Egä sõna lõpun lauldas juuli kuldsõ’ väräjä’.

A teile ka, mu herrä’, soovi mina: ütelge’ sõna’ selgeste ja laskõ’ joru julgõstõ!

Viis: EÜS I 798 (74) < Hargla khk, Taheva v – J. Aavik < Leenu Kond, 64 a (1904).
Tekst: H III 29, 670 (2) < Kanepi – Johann Sööt (1901).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq