1. LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula

Talsipühä lekõri’

*

Mängjä’ saisva’ katõn rian: ütstõõsõ vasta, käest kinni’ hoitõn ja edesi-tagasi kõigutõn. Kolm mängjät – üts nuurmiis ja kats esämiist – käüvä’ tõõsõ ria ümbre: iin esämiis, sis nuurmiis, sis tõõnõ esämiis, esi’ nää’ laulva’ ja kaesõ’ hoolõga tõõsõ ria mängjit.

LEKÕRI’ LÄÄVÄ’, LEKÕRI’ LÄÄVÄ’,
lekõri’ otsva’ umma ossa,
lekõri’ kaesõ’ umma Kaie.

Tõõnõ rida hoit hinnäst herevil ja küsüs lauldõn vasta:

Mis lekõri’ tahtva’,
mis lekõri’ tahtva’?

Ümbrekäüjä’ vastasõ’ lauldõn:

Lekõri’ tahtva’ leiku luvvä’,
leiku lüvvä’, eiku hüvvä,
selle kehväle talulõ,
selle uuõlõ murulõ.

Tuu pääle laul murõhtõn edimäne rida:

Mis mi anna lekõrillõ?
Ei olõ’ kulda,
ei olõ’ hõpõt,
ei olõ’ tinna tettü,
ei vaskõ valõtu.
Kuri tii kullasta,
hõel tii hõbõʼõst,
vaivalinõ vasõ tii.

Tuu pääle vastasõ’ „lekõri’“:

Esʼ meil kotun kuldaseppi,
tii veeren tinaseppi,
vanni alla vaskiseppi.
Mi taha pruuti,
pääle pruudi mõrsijat.

Laulva’ vasta edimädse ria mängjä’:

Ei mi keelä’ teile pruuti,
ei mi hoia’ ottõmast.
Meil um nuuri neijukõisi,
sõstrõsilmi sõsarida,
punapõski piigakõisi.

Võta’, lekõr, uma pruut,
otsi’ üles uma mõrsja!

Sis võtt esämiis üte mängja näio käe, pand noorõmehe kätte, ria’ läävä’ kokko tsõõris, a „lekõri’“ ja mõrsja jääse’ tsõõri keskehe. Tsõõr õõts lauldõn edesi.

Sai, sai, siidisõrmi,
siidisõrmi, niidi nõlmi,
sai aabitsõ ajaja,
sai kirja kirutaja,
ohukõsõ umbõlõja,
peenikese pilutaja.

Järgmäne kõrd omma’ „lekõri’“ näio’ üten kaasa-naistõga. Mäng kõrdus, niisama laulusõnad: sääl, kon inne laulti „Mi taha pruuti“, laulva’ tõõsõ’:

Mii’ taha ts’urra,
pääle ts’urra peigmiist.

Ja sis:

Ei mii’ keelä’ teile peiut,
ei mii’ hoia’ attimast.
Meil om tarku tallipoissõ,
hoolikiid hobõsõpoissõ,
läbi pilu pistva’ kaara’,
läbi akna andva’ haina’.
Tallin söödet, tallin joodõt,
talli taga tandsutõt.

Ja viimäne salm lauldas:

Sai, sai suurõ mehe,
suurõ mehe, pikä poisi,
sai targa tallipoisi,
huulsa hobõsõhoitja,
kõrralitsõ luvvaköütjä.

Tekst: ERA II 1, 42/46 (6) < Karula khk, Vana-Antsla v, Jõepera k – Anna Pärsimägi < Triina Hermann, 76 a (1928 < 1906).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq