4. TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’ (Krl)

Karula

Lekeri

„TÕSÕ’ LEKÕRI’ LÄÄVÄ’.
Midäs lekõri’ tahtva’?”

„Lekõr tahtsõ leiku lüvvä’,
leiku lüvvä’, eiku lüvvä’
selle kehväle talulõ,
selle uuõlõ murulõ.”

„Mis mi anna lekõrilõ?
Ei olõ’ kulda.
ei olõ’ hõbõhõt,
ei tinna tettüt,
ei vaskõ valõtut.”

„Kuri huul ti kullastõ,
hõel ti hõbõhõstõ.“

„Esʼ teil kotun kuldasepä’,
tii veeren tinasepä’,
vanial vaskisepä’.”

„Mi taha herrä,
pääle herrä esändet.”

„Võta’, võta’ herrä,
pääle herrä esändet.
Sai tark tallipoiss,
hoolikas hobõstõpoiss,
talli söödi, talli joodi,
taga talli tantsutõli,
läbi akna anni aina’,
läbi pilu pisti kaara’.”

Viis: RKM II 65, 434 (127) < Karula khk, Vana-Antsla v – S. Porosson, A. Garšnek < Helmi Vill (sünd 1904) (1957).
Tekst: RKM, Mgn. II 90 a < Urvaste khk < Karula khk – H. Tampere, A. Garšnek < Helmi Vill, 43 a (1957). Lit.E.Tampere (1978).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq