3. JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ (Hrg)

Harglõ

Nõrgakõnõ

JÕVVA-AI MA SÕKKU’ SÕALEIBÄ,
jõvva-ai ma kasta’ vainukakku.
Käevarrõ’, käevarrõ’ väetimbä’!
Mul om pihta peenikene,
sälg kui säksä väidsekene.
Mul om olga, mul om olga ohukõ,
olaluu om, olaluu om uibunõ.
Tuu no sõkku’ sõaleibä,
tuu no kastku’ vainukakku,
kel omma’ piha’ pihlapuidsõ’,
kel käevarrõ’ vahtõradsõ’,
sõrmõkondi’, sõrmõkondi’ kuslapuidsõ’!

Viis ja tekst: EÜS V 1574 (2) < Hargla khk – K. Ruut.

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq