8+. TULÕ ÜLES HOMMUGULTA (Hrg)

Harglõ

Vaeslapse laul

TULÕ ÕKS ÜLES, LEELU, HOMMUGULTA, LEELU,
varha enne, leelu, valgõ’õta, leelu.
Mul om õks väigu, leelu, vällä pääl, leelu,
noorõkõnõ, leelu, nurmõ pääl, leelu.
Olõs õks elle, leelu, uma imä, leelu,
uma kallis, leelu, kasvataja, leelu.
Mul õks süä, leelu, süüvä’ taht, leelu,
marjakõnõ, leelu, juuva’ taht, leelu.

Vaenelaps:

Tuul õks süä, leelu, süüvä’ taht, leelu,
meelimari, leelu, juuva’ taht, leelu.

Viis ja tekst: EÜS I 802 (94) < Hargla khk, Taheva v, Tsirgumäe t – J. Aavik < Hip Kahr, 51 a ja Liis Sunts, 80 a (1904).

Sildid
Postitatud Latsõigä