1. MIS SÄÄL MÄE PÄÄL VERETÄS? (Hrg) (Kolm õuna)

Harglõ

Kolm ubinat

MIS SÄÄL MÄE PÄÄL VERETÄS?
Viis-vaas-veereli,
hoi marja, hoi marja,
pikk´ pilli hainamaalõ!

Uibu mäe pääl veretäs.
Mitu ossa uibun om?
Kolm ossa uibun om.
Mitu ubinat ossan om?
Kolm ubinat ossan om.
Üts´ om kullat kullaga,
tõõn´õ hõbõt hõbõga,
kolmas vasõt vasõga.
Sii, mis kullat kullaga,
sii saa minu imäle.
Sii, mis hõbõt hõbega,
sii saa minu esäle.
Sii, mis vasõt vasõga,
sii saa minu sõsarõlõ.

Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 83 a < Hargla khk, Mõniste v, Kilvaku t – H. Tampere < Pauline Pihlak, 72 a (1957). Lit.E.Tampere (1978) & ERA III 3, 143 (132) – Pauline Pihlak (1930). Fon 278 a.

Sildid
Postitatud Abielo