6. MAGASI MA MARJAMÄEL (Hrg) (Unenägu)

Harglõ

Unõnägu

MAGASI MA MARJAMÄEL,
sine-kül’-lille siän,
hõpõlille hõlman,
vaha-kül’-lille vaihõl;
näie ma und hirmutud,
tõistõ und näi armõtud.

Kuuli ma’ poissõ puudavat,
lüü-kül’-lülli lüüdävät,
mõtli ma ollõv uma velle,
sine-kül’-lilli linnukõsõ, –
tuu oll´ võõras võllaskaal.
Tahtsõ-ks kapla  kaala panda’,
tahtsõ lõiga lõõri panda’.

Viis ja tekst: EÜS I 780 (14) & EÜS I 759 (14) < Hargla khk, Mõniste v, Tambeelse (Tämbälse) t – J. Aavik < Hip Paas (54 a) (1904) & ERA II 57, 470 (27) < Hargla, Mõnistõ v, Tämbälse t – L. Seim – Hipp Paas, 79 a (17. juuli 1929).

Sildid
Postitatud Abielo