4. EMAL OLI HULGA TÜTTÄRITA (Hrg) (Tütar vette)

Harglõ

Tütar vette

*

EMAL OLI HULGA, EMAL OLI HULGA TÜTTÄRITA,
emal oli hulga tüttärita,
kat’si hulga, kat’si hulga kanasita,
kat’si hulga kanasida.
Üte õks pan’d tee veere, üte õks pan’d tee veere tedrekeses,
üte pan’d tee veere tedrekeses.
tõse pan’d paiu, tõse pan’d paiu partsikõsõs,
tõse pan’d paiu partsikõsõs,
kolmanda pan’d konnu, kolmanda pan’d konnu kogrekõsõs,
kolmanda pan’d konnu kogrekõsõs
Teder tee veeren, teder tee veeren tänitäse,
tedre tee veeren tänitäse.
Partsi paijun, partsi paijun pajatase,
partsi paijun pajatase.
Koger konnun, koger konnun kogertase,
kogre konnun kogretase.
Ei saa’ks lepäst, ei saa’ks lepäst lehmälüpsjät,
ei saa’ks lepäst lehmälüpsjät.
Kaharast kõost, kaharast kõost karja saatjat
kaharast kõost karja saatjat.

Viis: EÜS I 776 (1) < Hargla khk, Mõniste v, Alasilla (Ala-Silla, Alla Silla) t – Johann Aavik < Mari Mürk, 40 a (1904). (Orig viisialune tekst: Emäl olli hulka tüttärida)
Tekst: RKM, Mgn. II 1131, b < Hargla khk, Mõniste v, Tämbälse (Tämbeelse) t – H. Tampere < Julias Paas, 83 a (1965). Lit. E. Tampere (1986).

Sildid
Postitatud Latsõigä