13. MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’? (Hrg) (Meri õue all)

Harglõ

Meri. Tsirkõ olu’

2.

MIS SÄÄL MERE KESKEL OLL’?
Tulp mere keskel oll’.
Mis sääl tulba otsan oll’?
Säng tulba otsan oll’.
Mis sääl sängü sisen oll’?
Preili sängü sisen oll’
Mis sääl preili üsän oll’?
Lats preili üsän oll’
Mis sääl latsõ peon oll’?
Mõõk latsõ peon oll’.
Mis sääl mõõga otsan oll’?
Muna mõõga otsan oll’.
Mis sääl muna sisen oll?
Kikas kuldakannastõga,
vares vaskisaabastõga.
Kikas ütel’ kanalõ:
„Läke’ mi üten sepitsõma!“
Kikas löüse kesväterä,
kana löüse kaaraterä,
Kikas ütel’ kanalõ:
„Pandkõ’ mi lindu libisemä,
teke’ tsill’u ollõkõnõ,
tsiasitast taarikõnõ!“

Viis 1: SKS Hermann 18 (41) < Hargla khk – M. Hermann (1895-96).
Viis 2: ERA III 3, 155 (154) < Hargla khk, Mõniste v – E. Oja < A. Jääger (1930). Fon 280 c.
Tekst: H II 32, 172/3 (145) < Hargla khk, Mõniste v – Jaan Pähn (1890).

Sildid ,
Postitatud Müüdilidseq lauluq