1. KU MA MUSTÕ NUURI OLLI (Hrg) (Kui ma olin noorekene)

Harglõ

Kui ma olli noorekene

KU MA MUSTÕ NUURI OLLI, vai, vai, vai,
nuuri olli, nopõ olli, vai, vai, vai,
sis ma kirbu kinni’ võti,
jänesele järgi joosi,
oravõlõ otsa lei,
panni parmu kammitsõdõ,
noorõ naasõ naritsõdõ.

Viis: EÜS IV 213 (280) < Hargla khk – J. Kalkun.
Tekst: ERM 128, 15 (2) < Hargla khk, Taheva v – Hargla köster Jaan Tamm < Mari Kala (1900).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Nuurus