3. KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA (Vst)

Vahtsõliina

Ilo. Mõrsja koolõtaminõ

*

Naase’ vai tütrigu’ iks inämbide aiõ’ tuud illo. Panti’ rõiva vai laudlina ala kesk tarrõ üts tütärlats, tõsõ’ teivä’ tsõõri sääl ümbre ja lauli’:

KOOLÕ’, KULLA MÕRSIJA,
koolnu’ks om imä sul,
koolnu’ ese,
koolnu’ks omma’ vanõmba’ mõlõmba’.
Koolnu’ om ülä,
koolnu’ üläl hüä hopõn.

Ku laulti üläst ja hobõsõst, sis sattõ tuu mõrsja maaha ja jäie põrmandulõ. Sis nakati tedä jäl’ laulma üles:

Tulõ’ üles, mõrsija,
eloh om iks imä,
eloh om ese,
eloh vanõmba’ mõlõmba’!
Tulõ’ks üles mõrsija,
eloh om iks ülä,
eloh ülä hüä hopõn!

Ku tsõõritegejä’ üläst lauli’, sis karas’ mõrsja üles. Tütrigu’ mänge’ taad illo kõrra läbi ja sis naksi’ jäl’ vahtsõt tegemä. Taad mitu kõrda järgepite es tetä’.

Tekst: ERA II 126, 393/4 (6) < Vastseliina khk, Misso v – Amanda Raadla < Ivvan Laiv (sünd 1877) (1936).

Sildid ,
Postitatud Viisega laulumängoq