2. VELEKENE, NOORÕKÕNÕ (Vst) (Tõbine naine)

Vahtsõliina

Riiga kosja. Tõbine naine

VELEKENE, NOORÕKÕNÕ,
mii’ veli ilmarikas –
tegi rüki Riiani’,
Pihkvani’ pidi maid,
muid maid Moskvani’,
Tartoni’ tekk´ tatõrikka.
Mii’ veli iks kütüst kündse,
mii’ velel iks sõõrusõrmõ’.
Mii’ veli läts´ Riiga kosjovalõ.
Riia tütär hirmus rikas,
Väinä tütär väikene,
Koiva tütär ärä’ koolnu’,
Narva tütär naas´õs sai.
Olõ-s tä kõpõ käümä,
olõ-s apar astukilõ.
Kosõ ma Virolt rikka naas´õ,
Soomõ sirgõ sõsarõ.
Sai mul näküs naas´õkõnõ,
sai mul kõpus käpokõnõ,
sai iks pisu peenikene.
Naksi ma naista vihkama,
pisuhuult pilkama.
Naan´õ iks põlvist põksati,
seeremar´ast maksahti.
Lätsi ruttu ma Roodsimaalõ,
salatiid S´aksamaalõ,
tõi ma iks roho Roodsimaalt,
tõi suidsu Soomõmaalt.
Suidsutõli ma jo üts´ kõrd –
naan´õ jo põlvõst plõksahti,
suidsutõli ma tõist kõrd –
naas´õ varvas niksahti,
suidsutõli ma kolmat [kolmas?] kõrd –
võtt´ jo mano magama.

Viis: Erv 221 (1822) < Vastseliina khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Tekst: H III 11, 843/4 (4) < Vastseliina khk ja v, Tallikese k – Mihkel Sikk (1890).

Viisi orig üleskirjutus:

Sildid
Postitatud Abielo