15. OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’ (Vst)

Vahtsõliina

Naase’ iks näio’ laulõmahe. Mõtsa murdminõ

2.

OLÕ-ÕI MUL HELLÜ LAULÕDA’,
ei suud sõnno üteldä’.
Naakõ iks näio’ laulõma,
kullakõsõ’ kuugutama.
Putu ei poissa laulõmahe,
linikpäidä leelotama.
Näio helü iks heledämb,
naistõ kumu kumõdamb.
Kohe iks kuuldu naistõ kumu,
naistõ helü hiitesi,
sinnä’ iks mõts murdusi,
padimõts pannusi
ilma noorilda’ mehildä’,
terävildä’ kirvõhilda’.
Kohe kuuldu näio kumu,
kabu helü hiitesi,
sinnä’ kütsi iks kütse’ mar’a’,
palli’ palohka’ verevä’
ilma iks tuulõ puhkumalda’,
päävä pääle paistõmalda’.

Viis 1: RKM III 3, 104 (57) < Vastseliina khk ja v, Pulli k – I. L. Leesmaa < Olga Grünthal 77 a (1956).
Viis 2: SKS, Lindpere 11 (20) < Vastseliina khk, Orava v – S. Lindpere < Peeter Sarapuu (1904-1905).
Tekst: H I 10, 528 (8) < Vastseliina khk – K. Fluss < Zilli (Labi) Nasta, Tepo naine (1898).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast