14. OLÕS HÄÄLI MULL INNEDÄNE (Rp)

Räpinä

Endine hääl

OLÕS´, OLÕS´ HÄÄLI MULL INNEDÄNE,
kurko, kurko kolma- jos -havvahanõ!
Petäs´, petäs´ ärä’ jos pillihääle,
katas´, katas´ kinni’ jos kandlõkeele.
Pill´ oll´, pill´ oll´ helle jos pedäjäne,
kannõl´, kannõl´ kummõ jos kadajanõ.
Mõts oll´, mõts oll´ helle jos, maalõ kummõ,
laan´ oll´, laan´ oll´ väega jos laaluline.
Hele-, helehempi viil mino hääli,
kumõ-, kumõhõmpi viil kulda kurko.

Viis: EÜS IX 202 (58) < Räpina khk, Räpina v, Roosna k – A. Sibul < J. Poolakese noodist (1912<1903/05)
Tekst: H III 31, 421 (18) < Räpina khk – V. Songi (1905).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast