11. KU MI NO NAKA LAULÕMAHE (Vst)

Vahtsõliina

Ei jovva’ oh’a’ hoita’

KU MI NU NAKA LAULÕMAHE,
laulõmahe, laskõmahe,
piisü sõnnu pillumahe.
Meid ei jovva’ kiä keeldä’,
kiä keeldä’, kinni’ pitä’.
Kiilke meid imä, kiilke meid esä,
kiilke viisi velekeistä,
kiilke kuusi sõsarda,
üle läämi imä keelü,
üle viie vele keelü,
üle kuvvõ sõsarõ keelü,
üle pillu pistülidse,
üle vaal’u varbulidsõ.
Katski mii kisu keero köüdse,
uh’a’ otsani aroda.

Viis: SKS, Lindpere 15 (29) < Vastseliina khk, Orava v – S. Lindpere < Mari Puusepp (1904-1905).
Tekst: H II 71, 230/1 (2) < Vastseliina khk – J. Jakobson (1903).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast