21. IMIL MA IKS OLLI (Vst)

Vahtsõliina

Latsõ laul

IMIL MA IKS OLLI, joo, ütsi latsi, joo, hai, hai, li-loo, ütsi latsi joo,
ütsi latsi, joo, hüvä latsi, joo.
Suu taga oll’ iks, joo, suurõ’ nurmõ’, joo,
laanõ taga, joo, laja’ nurmõ’, joo.
Läts’ tä iks põldu, joo, põimõma, joo,
lak’a vällä, joo, laapima, joo.
Pand’ tä iks hällü, joo, palo pääle, joo,
tiiga tii, joo, lahkõmilõ, joo.
Pallõl’ tä iks partsi, joo, hällütämä, joo,
suvilindu, joo, liigutama, joo.
Parts iks sääl opas’, joo, pall’o sõnno, joo,
suvilindu, joo, liiavõrra, joo.
Säält iks ma latsi, joo, laulu’ saiõ, joo,
imäkana, joo, ilolidsõ’, joo.
Latsi olli iks kuri, joo, kullõma, joo,
pakan tähel’, joo, pandõma, joo.

Viis: SKS, Lindpere 9 (16) < Vastseliina khk, Misso v, Viitka k – S. Lindpere < Liisa Sandra (1904-1905).
Tekst: H I 2, 643 (4) < Vastseliina – G. Lenzius (1888).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast