6. VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ (Rp) (Loomad kõnelevad)

Räpinä

VÕI, VÕI, VÕÕRAS TULÕ,
mingas võõras vasta võtta’?
Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,
pääle’ peenü’ perremiis –
tapamõ’ mi häräkese.
Lätsi no lauta härgä tapma.
Härgä nakas´ üttelemä:
„Mul jääse ike’ ikkõmahe,
nuudikõnõ nuutskimahe.“
Kuulõ’, peenü’ perremiis,
pääle’ peenü’ pernaan´e –
tapamõ’ ut´ekõsõ.
Lätsi no lauta utt´e tapma.
Ut´e nakas´ üttelemä:
„Mul jäävä’ villa’ vinnümähe,
(jäävä’) vakka vannumahe.“

Või, või võõras tulõ,
mingas võõras vasta võtta’?!
Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,
pääle’ peenü’ perremiis –
tapamõ’ mi kidekese.
Lätsi no lauta kitsõ tapma.
Kide nakas´ üttelemä:
„Ma’ anna suvõl suurta piimä,
talvõl paari pojakõisi“.

Või, või, võõras tulõ,
mingas võõras vasta võtta’?
Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,
pääle’ peenü’ perremiis –
tapamõ’ mi tsiakõsõ!
Lätsi no lauta tsika tapma.
Tsiga nakas´ mu’ keeli kõnõlõma.
“Är’ sa minno ärä’ tapku’ –
Ma tuu sullõ põrssakõisi!”

Või, või, võõras tulõ,
mingas võõras vasta võtta’?
Kuulõ’, peenü’ pernaan´e,
pääle’ peenü’ perremiis –
tapamõ’ mi lehmäkese!
Lätsi no lauta lehmä tapma.
Lehm nakas´ mii’ keeli kõnõlõma:
“Är’ sa minno ärä’ tapku’ –
ma anna suvõl suurta piimä,
suvõl tuu sullõ vas´okõsõ!”

Viis: RKM III 3, 106 (64) < Vastseliina khk, Misso v, Saagri k, Hõbemäe t – I. L. Leesmaa < Nasta Vetemäe, 72 a (1956)
Tekst: H, Jagomann, 240/1 (33) < Räpina khk, Kõnnu k – J. Jagomann < Juula Grikul (1876) & (paar rida lisatud) ERA II 56, 15 (1) < Põlva khk, Rasina v, Kastmekoa (Kastmekoja) k – H. Tampere < Aleksander Koch, 53 a (1932).

Sildid , ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst