7. LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI (Kan) (Loomad kõnelevad)

Kanepi

Eläjä’ kõnõlõsõ’

LÖÖMI’ KOKKO KOLMÕKÕISI, leela, leela, leela-mus leela.
Lätsi mina lauta lehmä tapma, leela, leela, leela-mus leela.
Lehm nakas´ mino keeli kõnõlõmma, leela, leela, leela-mus leela.
“Ärä’ sa minno ärä’ tapku’, leela, leela, leela-mus leela,
suvõl anna sullõ suurõ piimä, leela, leela, leela-mus leela,
talvõl till´o vas´okõsõ, leela, leela, leela-mus leela,
valgõ pääga päävokõsõ, leela, leela, leela-mus leela.”

Löömi’ kokko kolmõkõisi, leela, leela, leela-mus leela.
Lätsi mina lauta lammast tapma, leela, leela, leela-mus leela.
Lammas nakas´ mino keeli kõnõlõmma, leela, leela, leela-mus leela.
“Ärä’ sa minno ärä’ tapku’, leela, leela, leela-mus leela,
suvõl anna sulle suurõ villa, leela, leela, leela-mus leela,
talvõl paari põkokõisi, leela, leela, leela-mus leela.”

Löömi’ kokko kolmõkõisi, leela, leela, leela-mus leela,
üle niidü neläkeisi, leela, leela, leela-mus leela,
üle vii viiekeisi, leela, leela, leela-mus leela,
üle kulu kuvvõkõisi, leela, leela, leela-mus leela,
üle sälä säitsmekeisi, leela, leela, leela-mus leela,
üle kaala katsakõisi, leela, leela, leela-mus leela
üle üü ütsäkeisi, leela, leela, leela-mus leela,
üle külä kümnekeisi, leela, leela, leela-mus leela.

Teo Liisil tihkõ elo, leela, leela, leela-mus leela,
kar´ussil oll´ katõst halvõmb, leela, leela, leela-mus leela.
Es nä tohi’ kodo minnä’, leela, leela, leela-mus leela,
koton kur´a’ kuulutusõ’, leela, leela, leela-mus leela,
Halva naisõ haugutusõ’, leela, leela, leela-mus leela.
Neo’ jo läävä’ läbi süäme, leela, leela, leela-mus leela,
läbi hellä hengekese, leela, leela, leela-mus leela,
läbi sille silmäkese, leela, leela, leela-mus leela,
läbi kõrrõ kõrvakõsõ, leela, leela, leela-mus leela.

Viis ja tekst: ERA III 6, 251 (181) & ERA II 36, 193/5 (l) < Kanepi khk, Erastvere v, Kuuba k (Kuuba t) – K. Leichter, R. Viidebaum < Leena Arras, 64 a (1931).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst