38. KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH (Vast) (Vaene talu)

Vahtsõliina

Vaene talu

KÜLH MA KÄVE SINO KOTOH,
külh ma näie, miä sääl tetti.
Linaluinõ leeväkene,
agananõ taarikõnõ.
Esä künd´ külä kiuduga,
poig läts´ takah malgaga.
Viä’, kiutu, astu’, kiutu,
viä’, kiutu, virgest piteh!

Viis ja tekst: EÜS I 118 (12) & EÜS I, 118 (12 v) < Vastseliina khk, Loosi v – Jakob Orav (< lauldud Juuru kõrtsis, noored mehed kõrtsis) (1888).

Sildid
Postitatud Abielo