10. PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKENE (Rp)

Räpinä

Karjalaste laul

PIIRI-PÄÄRI PÄÄSOKÕNÕ,
kos su kulla pesäkene?
Tarõ takah tammõ otsah.
Kos sii tamm om jäänü’?
Vanamiis tä maha ragi.
Kos sii vanamiis jäänü’?
Vanamiis maha’ matõti.
Kohe timä matõti?
Pikä põllupindre ala.
Kos sii pinnär jäänü’?
Adõr pindre ärä’ künnü’.
Kos sii adõr jäänü’?
Adra kivi katski löönü’.
Kos sii kivi jäänü’?
Kivi läts’ maa ala.

Viis ja tekst: EÜS IX 1333 (228) & EÜS IX, 1471 (63) < Räpina khk, Toolamaa v, Leevaku k – A. O. Väisänen, R. Tamm, A. Nirk < Daniel Punman, 61 a (1912). Fon 21 a.

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst