18. LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI (Urv)

Urvastõ

Lõolaul

*

LÕOKÕNÕ, LÕOKÕNÕ, LÕIKA’ PILLI,
näütä’ päivä,
kas om päiv korgõn,
vai om karja lõunal.

Tekst: H III 9, 905 (1) < Urvaste khk ja v – Gustav Seen (1890).

Sildid ,
Postitatud Lauluq eläjist ja tsirgõst