17. OLLI MINA NOOR JA VÄIKOKENE (Rp)

Räpinä

Lauliku lapsepõli

OLLI MINA NUUR´ JA VÄIKOKÕNÕ
kas´ke, kas´ke,
kasvi mina kaunikõnõ.
Olli üte üü vannu,
pääle katõ päävä vannu.
Emä vei hällüga haan´amaalõ,
kiigu panni kesä pääle,
panni k´ao kiigutama,
suvõlindu liigutama.
K´ago olli pall´o kiigutanu’,
suvilindu liialt laulnu’,
sest mina panni papõrihe,
sest mina raie raamatuhe.

Viis ja tekst: EÜS IX 1363 (365) & EÜS IX 1438 (13) < Räpina khk, Meeksi v, Naha k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Hels Rämask, 46 a (1912).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast