40. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NEIO’ (Plv)

Põlva

Laida laisalõ

ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIO’,
kui ei laula’, mina laida.
Laida teid ma laisalõ mehele,
kitä kõgõ kõhnõmbalõ.
Pää täl pääl ku pähnämõtsa,
nõna ku naistõ nõglatuusi,
suu ku soe sitamulku,
ots täl iin ku oinaturi,
jala’ all ku ahoroobi’,
viisi süldä viiso’ jalah,
katõsa süldä kabla’ peräh,
ajastas saa harotõlla’.

Viis ja tekst: ERA III 7, 61 (38) & ERA II 56, 105 (1< Põlva khk, Karilatsi v – H. Tampere < Ann Pund, umb 65 a (1932). Fon 368 a.

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast