39. ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’! (Kan)

Kanepi

Laulkõ, muido laida

ET TI LAULKÕ, LAISA’ NÄIU’,
laisa’ virve’, veeritäge’!
Ku ti ei laula’, mina laida,
laida laisalõ mehele,
pikä puu palutajalõ,
halu ahju heidijälle,
kel oll’ viisu’ viisi süldä,
kapla katõssa vaguda,
rätti kümme künneridä.
Sääl läts’ aigu arutõnna,
puuli päivä pästehennä.
Sinnä’ kullu’ kulla tunni’,
keväjätse’ kesäkünnü’,
sügüsetse’ söödükünnü’.

Viis: EÜS V 138 (7) < Otepää khk ja al – E. Eisenschmidt < Miina Küla, 50 a (< Kanepi khk, Valgjärve v) (1908).
Tekst: H III 11, 470 (2) < Kanepi khk, Vana-Piigaste (v?) – J. Väggi (1888).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast