38. KUI MINA NAKKA LAULÕMAIE (Kan)

Kanepi

Laulu võim

LAS MINA NAKKA LAULÕMAIE,
peesü sõnnu pillumaie!
Tulgõ’ külä kullõmaie,
viisi valda vaatamaie.
Ega jõvva’ uh’a’ hoita’,
uh’a’ hoita’, köüdse’ köütä’.
Mes uh’a’ minusta hoitva’,
mes ne köüdse’ minusta köütvä’ –
uh’a’ hoitku hobõsida,
köüdse’ köütku koorõmida.

Lauldud.

Viis ja tekst: EÜS V 160 (117) & EÜS V 101 (117) < Otepää khk ja al < Kanepi khk, Valgjärve v – E. Eisenschmidt <Miina Küla, 50 a (1908).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast