32. KUI MA HAKKA LAULEMAIE (Rp)

Räpinä

Laulu võim

1.

2.

KUI MA NAKKA LAULÕMAIE,
ega lugu meistä lõpõ’,
tõõn´e armas alganõssõ.
Mi laalamõ’ mere mäessä,
merepõh´a põrmandussa,
mereliiva linnassissa.
Kui ma olli noori meessi,
sis ma kasv´e kanarikun.
Es kuulõ’ kubijagi’,
Es tiiä’ tessätniku’.
Saie poisis kasunussa,
sis sai kuulda’ kunigile,
sis sai teedä’ tessätnikil.
Sis tull´ külä köütemäie,
valda kaplo valmistama.
Johtu Jummal´ kuulõvada,
sis köüt´ mino köütijädä.
Sai ma vaba, vallalõ.

Viis 1: EÜS IX 1366 (387) < Räpina khk, Mehikoorma k – A. O Väisänen, A Nirk, R Tamm < Liisa Valask, 76 a (sünd Orava külas) (1912/13).
Viis 2: EÜS IX 1363 (367) < Räpina khk, Naha k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Hels Rämäsk, 46 a (sünd Raigla mõisas) (1912/13).
Tekst: H II 51, 505/6 (1) < Räpina khk – Jaan Ainson (1894).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast