29. KON MA LAULU LAHOTI (Kan)

Kanepi

Laulu võim. Kalajõgi

***

KON MA LAULU LAHOTI,
sinnä’ no kasvi suuri saari,
sinnä’ no mõtsa murdunõssa,
sinnä’ laanta langõnõssa.

Küll näet, küll näet, hellä’ vele’,
puu’ om täüsi putukita,
ossa’ täüsi oravida,
ladva’ laululindusida.
Jõõ’ juuskva’ juurtõ alta,
kala’ kullatsõ’ jõõna.
Havvõl suurõ’ laugu’ otsa’,
hiherüsel katõ’ kirju’ küle’.

Viis:
Tekst: H II 32, 529 (18) < Kanepi – J. Väggi (1890).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast