4. LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’ (Plv) (Sillad soole. Siidilaevad)

Põlva

Silla’ suu pääle. Siidilaiv

***

LÄÄMI’, LÄÄMI’, TEEMI’, TEEMI’,
teemi’ silda soiõ pääle,
madalidõ maiõ pääle.
Üle minnä’ hobo hulka,
hobo hulka, näio parki,
lammas kasta es kuldasõrga,
tsiga umma siidisõrga.
Läämi’, läämi’, teemi’, teemi’,
teemi’ mi tinne kerigo,
pääle vala vaskitorni.
Sisse joosi siidilaiv,
väriesta ubinalaiv,
ussaida väädselaiv.
Tulgõ’ sisse, võtkõ’ siidi,
väriista võtkõ’ väitsi,
tütreku’ sinekivve,
naase’ tanonarmõid,
poisikõsõ’ Poola kivve.

Viis:
Tekst: H, Põlva 1, 143 (72) – Põlva khk – Joosep Hurt (1865-1875).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast