5. KÜLAKENE, VÄIKOKENE (Rp) (Siidilaevad)

Räpinä

Siidilaeva’. Kaubalaeva’

KÜLÄ-, KÜLAKENE JOOS VÄIKOKÕNÕ,
mant oll’ kaia’ madalakõnõ.
Sisse sõõdi’ siidilaiva’,
mano joosi’ maagõlaiva’.
Mehe’, ostkõ’ meeste kaupa,
naas´e’ tanonöörikidä,
poosi’ puutit punatsida,
neio’ kaupa nägüsädä!

Viis: EÜS I 203 (64) < Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < V. Kiudoski näitemängu käsikirjast (1904).
Tekst: EÜS I 215 (8) < Räpina khk, Meeksi v. Mehikoorma – A. Sibul < V. Kiudoski käsikirjast (1906).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast