__LÄÄMI’ SIISTÄ SEDÄ TIIDÄ__

Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast, Jutulidsõq lauluq