13. SÕUDGÕM, KÄE’, SÕUDGÕM, JALA’ (Rp) (Imelik maja)

Räpinä

Imelik maja

1.

2.

SÕUDKÕM, KÄE’, SÕUDKÕM, JALA’,
sõudkõm sinnä’ saarõ pääle,
kohe sant oll´ sanna tennü’,
vaenõ miis´ oll´ var´okõsõ.
Sinnä’ sõudva’ siidilaiva’,
Soodoma jo suurõ’ laiva’,
vesi oll´ palgi’ veerätännü’,
ago oll´ aanu’ alospalgi’,
sado oll´ saan´a’ sammõldanu’,
ago oll´ pannu’ akna’ ette,
udsu oll´ pannu’ ussõ ette,
päiv oll´ pannu’ paari’ pääle,
kuu oll´ katnu’ katussõ.

(Laulsivad vanemad inimesed a. 30 eest.)

Viis 1: EÜS IX 1329 209 < Räpina khk, Võõpsu k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Veera Karatšenkova, 55 a (1912/13).
Viis 2: SKS Lindpere 41 (84) < Räpina khk – S. Lindpere < S. Keerd (Lokutal) (1904-1905).
Tekst: EÜS IX 1427/8 (3) < Räpina khk, v., Võõpsu al – A. O. Väisänen, R. Tamm < Ann Varusk, 40 a (1912).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast