4. EI OLÕ’ LEEL´O LIINAST TUUDU (Rp)

Räpinä

Kust laulud saadud

Ei olõ’ sii leel´o liinast tuudu,
lelo, le-la, le-la, lee-la,
laulu saadu Saarõmaalt.
Kui sai leel´o siiä’ maalõ,
siiä’ tsõõrile morolõ,
kullatsile koplile,
sis sai suurtõ s´akstõ laulu,
noorõherrä hingüslaulu,
junkõride joogilaulu.

Viis: ERv 2 (7) < SKS, Lähteenkorva 268 < Räpina khk – A. A. Borenius-Lähteenkorva (1877).
Tekst: EÜS IX 1457 (41) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Hindrek Kiisler, 80 a (1912).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast