5. KUI MA NAKKAN LAULÕMAIÕ (Rp)

Räpinä

Kust laulud. Ärge naerge teineteist. Hää mees. Oleks

KU MA, KU MA NAKA JO LAULÕMAIÕ,
naka, naka laulu jo laskõmaiõ,
ega, ega jõvva’ jo hobo’ vitä’,
rauda-, raudakabja’ jo kangutõlla’.
Olõ-i, olõ-i leel´o’ jo maasta löütü,
leel´o’, leel´o’, umma’ jo liinast tuudu’,
tuhat, tuhat hopo jo tooman olli,
sada, sada hopo jo saaman olli.
Näio-, näiokõsõ’ jo noorõkõsõ’,
noorõ- noorõkõsõ’ jo nõrgakõsõ’,
är’ ti, är’ ti no põlgku tõõn´e tõista,
tõõn´e, tõõn´e tõõsõ jo rõivita.
Meil um, meil um hamõ’ jo halvast linast,
palla-, pallapoolõ’ jo pakõlista.
Näie, näie näiot jo tulõvata,
nurmõ, nurmõ otsan jo olõvata,
pilu-, pilupõllõ jo pilksuvata,
lina-, linapõllõ jo liikuvata.
Leie, leie adra jo aida vasta,
kõvõ-, kõvõriku jo kõivo vasta.
Olõs´, olõs´ muna jo mullõ saassi’,
upin, upin mullõ jo unõhtusi’,
sis ma, sis ma piäss´e jo peo päällä,
kannas´, kannas´ kaabu jo veere päällä.
Kui sai, kui sai näio jo saanusta,
armas, armas ärä’ jo võetusta,
sis oll´, sis oll´ kurat´ jo kuhja luvva’,
saadan, saadan sarda jo salitsõlla’.
Söödi, söödi suusta jo suhkõrita,
keele, keele otsast jo kibõnita,
peo, peo päältä jo pähkenitä.

Viis ja tekst: EÜS IX 1363 (367) & EÜS IX, 1435/6 (11) < Räpina khk, Meeksi v, Naha k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Hels Rämask, 46 a (1912).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast