23. EGA EI OLÕ MA TUIMAST SUUSTA (Rp)

Räpinä

Lauliku lapsepõli. Tule mulle. Oleks

EGA EI OLÕ’ MA TUIMAST SUUSTA,
kalõ naas´e kannõtusta.
Minno kand´e naan´e kallis,
imä illos´ imetelli.
Vei mu rüpün rüä mano,
põllõga vei põllu mano.
Tegi kiigu kesä pääle,
paino palo nuka pääle.
Kuts´e partsi painutama,
suvõlindu liigutama.
Säält sai latsi laaluline,
imätütär iloline,
iloline, nal´aline.

Kos oll´ mäke, sääl oll´ nalja,
kos oll´ luhta, sääl oll´ lusti.
Kõik´ mu mäe’ mälehtäse’,
kõik´ mu kingo’ kittelese’.

Olõs´ sii näio mullõ saassi’,
upin mullõ unõhtusi’,
piässi tedä peo pääl,
kannas´ kaabu veere pääl.

Viis ja tekst: EÜS IX 1359 (348) & EÜS IX 1511/2 (103) Räpina khk, Meeksi v, Naha k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Juula Toriland, 65 a (sünd Mehikoormas) (1912).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast