24. KUI IKS IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä

Tütar madal. Lauliku lapsepõli

KUI SII IME MEIDÄ OLLI,
naan´e kallis meidä kanni,
ärä’ sei tä maast madalast,
ärä’ sei korgõst kuslapuust
ärä’ pikäst pihlapuust –
Selle olõ ma maani’ matal´,
selle pikki pihlapuu,
selle korgõ kuslapuu.

Mino ime ütsik naan´e,
ütsik naan´e latsiline.
Läts´ tä mõtsa tüü mano,
pand´ tä tiiga teie pääle,
tõõsõ teie harra pääle.
Pallõl´ partsi painutama,
suvilindu liigutama.
Pardsil olli pall´o sõnno,
suvõlinnul liia’ laalu’.
Naksi ma külä kar´ah käümä,
sis panni vällä papõrihe,
raie vällä raamatuhe.

Viis: EÜS IX 1352 (318) < Räpina khk ja v, Kure k (Kureküla) – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Liisa Soeson, 71 a (sünd Leevakol) (1912/13). Fon 33 d.
Tekst: H II 32, 789/90 (22) < Räpina khk – J. Poolakess (1889).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast