1. OLÕS MEIDÄ TÕSÕ VÕRRA (Rp) (Neiu linn)

Räpinä

Neio liin

1.

2.

OLÕS, OLÕS MEIDÄ JO TÕSÕ VÕRRA,
kogos, kogos meidä jo kolmõ võrra –
lääsi’, lääsi’ üles jo mäe pääle,
teesi’, teesi’ üles jo neio liina,
kuas, kuas üles jo kolmõ kerko.
Panõs, panõs põllõ jo põrmandusta,
kaala-, kaalaräti jo katussõsta,
kohe, kohe tohi-i jo tuvi tulla’,
pääso, pääso pääle jo linnahtõlla’.
Tuvil, tuvil olli jo tuhat tuttu.
päävä, päävä pääsol sada jo pääkeistä.
Tuvi, tuvi hoitsõ umma jo tuttu,
pääso, pääso umma jo pääkeistä.

Viis 1 ja tekst: EÜS IX 1363 (367) & EÜS IX 1437 (12) < Räpina khk, Meeksi v, Naha k – A. O. Väisänen, R. Tamm < Hels Rämask, 46 a (1912).
Viis 2: EÜS IX 1366 (387) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma k – A. O. Väisänen < Liisa Valask, 76 ( sünd Orava vallas) (1912).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast