26. KUI IMÄ MINNO OLLI (Rp)

Räpinä

Lauliku lapsepõli

KUI IKS IME MINNO OLLI,
naan´e kallis minno kanni,
läts´ sis kaara kasima,
herneht kokko heitmä,
säie kiigo tii viirde,
panni hällü hääde paika
pallõl´ iks parts´e häl´tämä,
suvilindo liiktama.
Pardsil oll´ iks pall´o sõnno,
suvilinnol liiä’ laalo’.
Säält ma panni papõrihe,
säält ma raiõ raamatohe.
Kui naksi näio kasuma,
virve üles vinnümä,
panni iks vällä papõrist,
raiõ vällä raamatust.

Viis ja tekst: EÜS IX 1354 (327) & EÜS IX 1449 (31) < Räpina khk ja v, Kõnnu k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Mari Noorhani, 67 a (sünd ja laulu kuulnud Linte külas) (1912). Fon 35 a.

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast