24. (?) JAKOB TAHTSÕ MAGAMA (Kn)

Kanepi

Maarja ots poiga

***

JAKOB TAHTSÕ MAGAMA.
pand’ pää kivi pääle.
Mis tä sääl unõn nägi?
Nägi taivaredelit,
paradiisi väräjit.
Kes sääl kõnd pümmel üül?
Maarja kõnd’ pümmel üül.
Mis tä ots pümmel üül?
Otsõ umma pojakõist.
Kost tä poja kätte saiõ?
Jeruusalemma mäe päält.
“Tere’, poig, kallis poig,
mis sa siin tiide’?
Kõik mi sinno ikõmi’,
kõik mi sinno murõtami’.”
“Lasõ’ ikkõ’ ilmalatsil,
murõtada’ patatsil.
Nimä’ pall’o vanva’
vasta ristikogodust.”

Viis ja tekst: RKM, Mgn. II 1337 c < Põlva raj, Kanepi al /Kanepi/ – H. Tampere ja S. Lätt < Hilda Aken, sünd 1898. a (1967). Lit. E. Tampere (1988).

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq