45. OLÕS LUUDU LAULIJAS (Rp)

Räpinä

Laulu võim Laulikuks loodud

OLÕS´ LUUDU LAULIJAS,
laulijas ja laskijas,
kuukijas ja kostijas!
Laalassi ma mere mäessä,
merekivi’ killingissa,
meresõmõra soolassa,
merepõh´a põrmandus!
Näio luudu’ laulijas,
laulijas ja laskijas,
kulla sõna kostijas,
hellä sõna heitijäs.

Viis: EÜS VIII 183 (117) < Räpina khk ja v, Rõsna k – A. Sibul < kooliõpetaja J. Poolakes(s) (1912<1903/5).
Tekst: H II 32, 831 (11) < Räpina khk – J. Poolakess (1889).

Sildid ,
Postitatud Ilojutulidsõq lauluq maast ja ilmast