35+. NEIOKENE NOOREKENE (Rp) (Lind lohutamas)

Räpinä

Sinisiiba sirgukene

NEIOKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ,
istõ iks maalõ ikkõmahe,
siiä’ silmi pühkimähe.
Kes sääl rüppü lindõnõs?
Sinisiival tsirgukõnõ,
vahajalga varbõlanõ,
kuldapäädä pääsokõnõ.
Küsüteli, nõvvatõli:
„Midäs ikõt, näiokõnõ,
Kahitsõlõt, kabokõnõ?
A ku iks ikõt ehtit,
puhut suuri puutit,
rõõgut iks rõõmurõivit?“
„Sinsiivo tsirgukõnõ,
vahajalga varbõlanõ!
Ikõ ei ehtit,
puhu’ suuri puutit,
rõõgu ei rõõmurõivit.“
Näiokõnõ, noorõkõnõ,
ikõ iks umma imäkeist,
kallist umma kandijat.
Eelä’ mul iks imä ninne lätsi,
toona’ mamma maranahe.
Oidi iks eelä’, oodi täämbä,
oodi kolm kolmapäivä,
oodi neli neläpäivä,
viis´ rikast riidit,
kuus´ puhast puul´pühhä –
tulõ es imä ninnistä,
pääso mamma maranast.
Imä iks hoiõ Äio hobõsit,
Mamma kaitsi Äio karja.
Seeni’ mamma hoiõ hobõsit,
Kooni’ poig sai pähütsehe,
seeni’ mamma kaitsi karja,
kooni’ sai tütär jalotsehe.

Viis: EÜS IX 1338 (255) < Räpina khk, Toolamaa v, Võu k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Mari Himaksun, 40 a (sünd Kahkva vallas Vene külas [Väike-Veerksu]) (1912/13).
Tekst: H, Jagomann, 228/9 (27) < Räpina khk, Tammistu k – J. Jagomann < Maarja Kirilov.

Sildid
Postitatud Latsõigä