11. AETI KÜLMAL KÜNDEMÄHE (Rp) (härjad murtud)

Räpinä

Härä’ murrõdu’

AETI KÜLMÄL KÜNDEMÄHE,
hallal no atra kandõmahe.
Piitsk peio külmetedi,
härg mul ette härmätedi.
Tulli susi soomikusta,
lag’akäppä laanõ alta.
Seie mu härä adra iist.
Tulli herrä tulipää,
kubijas kolmõ nuiaga.
Pessi mu pihta veritses.
Minkas massa, minkas teeni,
vaene mina vallas olõ.

Viis ja tekst: EÜS IX 1335 (240) & EÜS IX 1475/6 (68< Räpina khk, Toolamaa v, Leevaku k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Kristina Zerning (Tserning), 73 a (1912/1913).

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq