12. JUMAL SUNDGO SUURÕ HERRÄ (Rp) (härjad murtud)

Räpinä

Härä’ murrõdu’

***

JUMMAL SUN’KU’ SUURÕ’ HERRÄ’,
kärväku’ kärre’ esändä’,
ai iks külmäl kündemähe,
kahul atra kandõmahe.
Hära iks ette härmätedü,
loogaküüdse’ külmetedü,
piitsk peio iätedü.
Teie ma iks tulõ toomistohe,
sau saarõ veere ala,
panni ma Kir’o kesä pääle,
panni Must’o mulla pääle.
Esi’ ma iks peio peesüteli,
jalakondsõ kostutõli.
Tulli iks susi soovikusta,
lag’akäppä laasikusta.
Sei iks härä’ mõlõmba’,
kats ütekarvalist,
viis ütevillalist.
Säält ma iks kodo joostõh joosi,
joostõh joosi, jalal käve,
ikuline iks imä mano,
kah’oline kanja mano.
„Mes sa ikõt, pojakõnõ,
kahitsõlõt, kanassõkõnõ?“
Jummal’ iks sun’ku’ suurõ’ s’aksa’,
näkko’ nälätse’ esändä’,
kiä ai külmäl kündemähe,
kahul atra kandõmahe,
härä iks ette härmätedü,
loogaküüdse’ lumitõdu,
piitsk oll’ peio iätedü.
Teie ma iks tulõ toomistohe,
sau saarõ veere ala,
panni ma Kir’o kesä pääle,
panni Musta mulla pääle.
Esi’ ma iks peio peesüteli,
jalakondsõ kostutõli.
Tulli iks susi soomikusta,
lag’akäppä laasikusta.
Sei iks härä’ mõlõmba’,
kats sei ütekarvalist,
viis sei ütevillalist.
Säält ma iks kodo joostõh joosi,
joostõh joosi, jalal käve,
ikuline iks imä mano,
kah’oline kan’ja mano.
Imä iks tuus’e ikukeele,
ikukeele, leenämeele.
„Ärä iks ikko’, pojakõnõ,
kahitsego’, imekana,
küllep iks Poolik poja tege,
Kar’es lehem kanma saasõ,
saava iks härä’ mõlõmba’,
kats ütekarvalist,
viis ütevillalist.”

Tekst: H, Jagomann, 79/82 (41) < Räpina khk., Kõnnu k. – J. Jagomann < Okse Tanilovitš, 52 a. (1877).

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq