31. VEL´OKÕNÕ, NOORÕKÕNÕ (Rp) (Tunnen tuima)

Räpinä

Tunnõ tuima. Kosilanõ laas´ah ja virgah taloh. Vaihõlt vaenõlats

VEL´OKÕNÕ:,: NOORÕKÕNÕ,
kui läät naista:,: kosjo’ollõ,
võta’ minno tundõmaie.
Kül ma tunnõ tuima neio,
tuimal hiussõ’ trutsakunna,
laas´al laja’ labajala’,
videlikul vüü vetel,
kur´al musta’ silmäkulmu’.

Velekene, noorõkõnõ,
lääme’ tuulõ talolõ,
kos om kolmi neidosida:
üts kudi kangast kunga-kanga,
tõõn´e vokki longa-langa,
kolmas kun´ot´ kumo pääl.

Velekene, noorõkõnõ,
lääme’ tuulõ talolõ,
kos om kolmi neidosida:
üts tull´ tarrõ, kussi kulpi,
tõõn´e tarrõ, panni patta,
kolmas tulli, maitsõ suula.

Velekene, noorõkõnõ,
võta’ sa vallast vaenõlats –
sii kuda sälgä kullahammõ
kipõmbal ku kiiniaol,
palavambal põõm´uaol.
Omma’ täl peele’ pedästikun,
kangas om täl kadastikun,
teole läts´ tä tiira-taara,
kodo tulli kolla-kalla,
lats oll´ üsän, laiv oll´ sälän.

Viis ja tekst: EÜS IX 1334 (233) & EÜS IX 14745 (67) < Räpina khk, Toolamaa v, Leevako (Leevaku) k – A. O. Väisänen, A. Nirk, R. Tamm < Kristina Zerning (Tserning) 73 a (1912/13). Fon 21 e.

Sildid
Postitatud Abielo