1+. SUSI SÖÖNU SÖÖGI TUOJA (Rp)

Räpinä

Pole ema, pole isa

SUSI SÖÖNU SÖÖGITUOJA,
lakatanu joogi laarja.
Olõs võtti ime vüüla,
taba taadi puusa pääl!
Nüüd o võti võara vüül,
taba targa puusa pääl,
nüüd o zirgu söömätägi,
läävä ilma lõuneeta.

Etse tule, tuulekõnõ,
hõlõtõlõ, hõngukõnõ –
puhu higi hiusest,
puhu pallav palgest.
Higi rikke mu hiussekõse,
pallav rikke mu palgõkõse.

Viis: ERA III 6, 209 (63) < Räpina khk, Meeksi v, Mehikoorma k – K. Leichter (1931).
Tekst: H I 2, 677 (9) < Räpina khk – Gustav Narusk (1889).

Sildid
Postitatud Latsõigä