5. TULLI ÜLES HUMMOGULLA (Rp) (ehted varastatud)

Räpinä

Ehte’ varastõdu’

TULLI ÜLES JO IKS HUMMOGULLA,
iks hummogulla,
varra inne valgõ-õta.
Miä mull tüü edimäne?
Sorrõ hiussõ sugimine,
käpe jala kängimine.
Ala känge kuu jala’,
pääle känge päävä jala’.
Lätsi mõtsa kõndimahe,
hummogulla hulgimahe.
Näie kaara kasuvada,
hellä herne häitsevädä.
Kargsi sisse kakmahe.
Kidsi põllu kiriväs,
kakki põllu kaunis.
Panni helme’ kivi otsa,
kaalaraha’ kannu pääle.
Tulli varas varikusta,
kuri miis kuusistusta,
võti helme’ kivi päält,
kaalaraha’ kannu päält.
Imäkene, helläkene,
lätsi mõtsa kõndimahe,
hummogulla hulgimahe.
Näie kaara kasuvada,
hellä herne häitsevädä.
Karksi sisse kakmahe.
Kidsi põllu kiriväs,
kaki põllu kaunis.
Panni helme’ kivi otsa,
kaalaraha’ kannu pääle.
Tulli varas varikusta,
kuri miis kuusistusta,
võti helme’ kivi päält,
kaalaraha’ kannu päält.
Kaho kaunist kaalarahast,
suurõmb varga vaesusõst.

Viis ja tekst: EÜS VIII 174 (84 v) & EÜS VIII 174 (84< Räpina khk, Veriora v – A. Sibul < Ann Ivand, 60 a (1888) & H III 11, 785 (2) < Räpina khk, Veriora v – Johannes Sibul (1888).

Sildid ,
Postitatud Jutulidsõq lauluq